iQubeS Helse

Din trygghet - vår lidenskap

iQubeS Helse jobber tverrfaglig og tverrsektorielt.  Vi har et stort kompetansenettverk, og vi samhandler med en rekke aktører i Rogaland samt landet for øvrig. iQubeS Helse har kontor i Stavanger, Haugesund og Bergen.

iQubeS Helse er formelt godkjent som bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet i henhold til ny godkjenningsordning. iQubeS Helse jobber tverrfaglig innen arbeid og helse på individ-, gruppe-, og systemnivå. Vi har et positivt menneskesyn og gir et helhetlig tilbud med fokus på kvalitet og samhandling. iQubeS Helse har har lang erfaring med oppfølging av sykmeldte, helsefremmende og forebyggende arbeid, inkluderende arbeidsliv, systematisk HMSK-arbeid og arbeidsmiljø.