Treningsavtale

Hvorfor treningsavtale

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver en plikt til å vurdere tiltak for fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Bestemmelsen skal sikre at virksomhetene har fokus på fysisk aktivitet for arbeidstakerne, da dette antas å ha gunstige helseeffekter. Fysisk aktivitet kan gi en positiv effekt for både virksomheten og ansatte gjennom økt trivsel og produktivitet samt redusert sykefravær.

Vi gjennomfører pausegymnastikk/mikrotrim på arbeidsplassen. Vi kan også bistå i oppstartsgrupper, spesialtreninger og utdanning av egne instruktører.

iQubeS Helse bistår din virksomhet til en sunnere livsstil!