Systematisk HMSK-arbeid

Friske og trygge arbeidsplasser

Målet med HMSK-arbeidet er å sikre friske og trygge arbeidsplasser. De beste resultater kommer med systematiske forbedringer, ikke ved skippertak. Gode og sikre arbeidsvaner, klart definert ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler og sikre produkter gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater.

iQubeS Helse kan bistå og hjelpe bedriften med:

  • Opplæring i relevant lovverk
  • Internkontroll
  • Risikovurdering
  • Kartlegging
  • Utarbeidelse av handlingsplaner
  • Dokumentasjon