Sykefraværsoppfølging

Forebygging

Gode rutiner som alle er kjent med og som etterleves, gir forutsigbarhet og trygghet i arbeidsmiljøet. Dette er en viktig del av HMS-arbeidet.

iQubeS Helse kan bistå og være rådgiver innen:

  • Utarbeidelse av rutiner og prosedyrer
  • Utarbeidelse av sjekklister
  • Vurdering av funksjonsevne, tilrettelegging og støtteordninger
  • Dialogmøter
  • Veiledning individuelt og i grupper
  • Lederopplæring
  • Nav virkemidler

I IA-ordninger får bedriftene refusjon for tilretteleggingsarbeidet.