Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøkartlegging

Trivsel på arbeidsplassen er en forutsetning for innovasjon og produktivitet. Et friskt arbeidsmiljø kan forhindre og forebygge stress, utbrenthet, samarbeidsproblemer og konflikter med mer. Svært mye sykefravær skyldes arbeidsmiljøfaktorer, og konflikter er en av de vanligste årsakene til produksjonstap og sykemeldinger.

iQubeS Helse har metoder for å kartlegge arbeidsmiljøet i virksomheter, samt kompetanse til å skreddersy tiltak og oppfølging i tråd med resultatene fra kartleggingen. Vi benytter standardiserte og anerkjente metoder i alle deler av kartleggingen og oppfølgingen.

Vi bistår med:

  • Kartlegging
  • Konflikthåndtering
  • Organisasjons- og lederutvikling
  • Forebygging av utbrenthet
  • Hjelp til stressmestring
  • Omorganisering, endringsprosesser og nedbemanning

Et mentalt friskt arbeidsklima frigjør ressurser og fremmer yteevnen. Tas det psykososiale arbeidsmiljøet på alvor, blir de ansatte bedre medarbeidere.

Nærværsarbeid

Reduksjon av sykefraværet handler ikke nødvendigvis om at folk skal bli mindre syke men om hva som holder oss friske. Det handler også om godt arbeidsmiljø, samarbeid mellom arbeidsgivere og ansatte, og evt. legen og NAV.

Kravene til arbeidsgivere om å følge opp sykemeldte arbeidstakere er skjerpet de seinere år. Da er det viktig å ha medspillere som kan hjelpe til å finne gode løsninger. iQubeS Helse har spesialisert seg på hjelp til ledere og ansatte ved sykefraværsarbeidet. Vi yter kompetanse og kreativitet, nettopp for å finne de gode løsningene.

iQubeS Helse kan bistå med økt kunnskap om arbeidsmiljøet, nærværsfaktorer og nærværsarbeid i virksomheten.