Arbeidsmedisin / Arbeidshelse

Målrettet risikobasert helseundersøkelse

iQubeS Helse ønsker å gi den enkelte arbeidstaker et best mulig utgangspunkt for å bevare en god helse og oppdage tegn på sykdom så tidlig som mulig. Gjennom tverrfaglig samarbeid kan vi gi et helhetlig tilbud. Legen vil forsøke å avdekke eventuelle sykdommer gjennom en grundig klinisk undersøkelse. iQubeS Helse har som målsetting at arbeidstakeren skal føle seg best mulig ivaretatt etter gjennomført målrettet risikobasert helseundersøkelse.

Helseundersøkelse – fokus arbeidsmiljø

Målrettede helseundersøkelser for arbeidstakere som er spesielt utsatt for helsefare (eks. spirometri, audiometri, EKG, vaksinasjoner mm). Behov for målrettede helseundersøkelsene vurderes av BHT i samarbeide med bedriften. Helseundersøkelsene kan gjennomføres på bedriften eller i BHTs lokaler.

Helseundersøkelse – fokus livsstil

Formålet er å bevisstgjøre den ansatte med hensyn til risiko for å utvikle livsstilsrelaterte plager og sykdommer, herunder belastninger i arbeidet som kan føre til sykdom. For kunden vil opplegget føre til en «friskere» bedrift noe som kan gi mer effektive ansatte og lavere sykefravær. Helsetesten gir inngående kunnskap om sammenhengen mellom livsstil og helse, og har til hensikt å motivere til sunn helseatferd.

Helsesertifisering – offshoresertifikat og sjømannslisens

Mange av våre kunder har krav om at ansatte i virksomheten skal helsesertifiseres pga offentlige bestemmelser, internasjonal reisevirksomhet eller krav fra kunder. Tjenesten skal bidra til å sikre at den ansatte oppfyller de aktuelle helsekravene. Tjenesten skal bidra til å sikre at kundene og deres ansatte får den oppfølging som forventes i henhold til:

  • iQubeS Helse`s styrende dokumenter
  • kontrakt med kunde
  • lover og forskrifter
  • offentlige bestemmelser
  • vitenskapelige og erfaringsmessig vurderinger

iQubeS Helse har godkjent petroleumsleger og sjømannslege.