Grunnkurs HMSK (40-timers kurs) for verneombud og ledere

Myndighetene pålegger gjennom krav i arbeidsmiljøloven at verneombud og medlemmer av AMU skal ha minimum 40 timers kurs i grunnleggende HMSK-arbeid. Det er også et krav at ledere med personalansvar skal ha grunnleggende HMSK-opplæring.

Dette kurset gir en god innføring av hva Helse- Miljø- Sikkerhet- og Kvalitetsarbeid (HMSK) innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker. Målet er at kurset skal føre til utvikling av arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Kurset vil ha en varighet på 3 dager. Det legges også opp til hjemmeoppgave og arbeidsplassbesøk av kursholder. Utover dette vil undervisningen bære preg av foredrag, gruppearbeid og praktiske oppgaver. Kursinnhold: Kjemi, HMS datablader, inneklima (støy, støv, belysning), personlig verneutstyr, avviksbehandling og korrigerende tiltak, arbeidsmiljø, lover og forskrifter, HMSK-arbeid, verne- og helsepersonalet, internkontroll, ergonomi, kommunikasjon, gjennomføring av vernerunde.

Informasjon og påmelding:  ninao@raftklinikken.no    tel 95060100

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Melding