Sykefraværsoppfølging

Fra 1. juli 2011 er det gjort endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven som bidrar til tidligere oppfølging av sykmeldte. Hensikten er å få innarbeidet en forpliktende oppfølgingskultur, og en god dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder, nav og bedriftshelsetjeneste (BHT). Endringene gjelder alle virksomheter, uavhengig av størrelse og bransje. Hva betyr disse endringene i praksis? Hva skal arbeidsgiver gjøre? Og hva plikter den ansatte å gjøre? Hva er bedriftshelsetjenestens rolle i sykefraværsarbeidet.

Informasjon og påmelding: geir@raftklinikken.no    tel 906 00 016

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding