Kommunikasjon og samhandling

Ordet kommunikasjon kommer av det latinske ordet communicare som betyr å gjøre felles. Siden alle mennesker er ulike og har ulike referanserammer som en tar med seg i møte med andre, sier det seg selv at kommunikasjon kan være en utfordring.

I dette kurset jobber vi aktivt med det å verdsette ulikheter og å se etter ressurser hos hverandre. Vi har alle våre talent og når vi jobber med det vi er best til, er vi som regel i vårt ess? Hvordan skal vi bruke disse ressursene på best mulig måte? Hvordan kan jeg identifisere ressursene i et team? Hvordan kan den beste utgaven av meg selv få komme frem på arbeidsplassen?

Dette kurset tar for seg hvordan en kan samstemme dialogen på en arbeidsplass, slik at vi kan kommunisere med hverandre på en mer konstruktiv måte (min 3 timer).

Informasjon og påmelding: geir@raftklinikken.no  tlf 906 00 016

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding