Eksponeringsfarer

Eksponeringsfaktorer; støy, vibrasjoner, støv, lys mm kan gi helseskade etter kort tid, men for mange kommer virkningen gradvis og snikende, og gir først utslag etter lang tids påvirkning.

Helseeffekten er ofte irreversibel og kan i verste fall fore til døden. Sviktende helse eller invaliditet reduserer livskvaliteten til den enkelte og medfører store økonomiske konsekvenser for samfunnet og for den enkelte virksomhet. Flere virksomheter som har investert i et godt arbeidsmiljø, hevder at det er lønnsomt. Investeringen kan bl.a. føre til at sykefraværet går ned, produktiviteten øker, og at forsikringspremier og erstatningskostnader blir lavere fordi risikoen for helseskader er redusert.

Raft klinikken tilbyr undervisning og opplæring i samarbeid med yrkeshygienikere.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding