Coachende ledelse

Å kunne lede seg selv blir i fremtiden en viktig ferdighet for å kunne få en helsefremmende balanse mellom privat- og ar­beidsliv. Vil du ha frihet og ansvar på jobben er det avgjørende å ha bevissthet om egne behov, evne til å sette seg mål og ta styringen selv. På denne måten kan du lede deg selv mot nye mål.

Ledere har ofte en hektisk kalender og timeplan, tilbakemeldinger vi får er at de opplever ofte å bli styrt av sine omgivelser og andres forventninger. En bevisstgjøring av adferden øker selvinnsikten, og det blir da lettere å ta styringen selv. Det vil igjen gjøre det enklere for deg å lede, veilede og skape gode relasjoner til andre mennesker. En coachende lederstil er svært relevante i medarbeiderutvikling og på denne måten en friskfaktor i bedriften.

Informasjon og påmelding: geir@raftklinikken.no tlf: 906 00 016

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding