Aktuelt /

iQubeS Helse har inngått samarbeid med Stavanger Medisinske Senter

Din trygghet – vår lidenskap

Stavanger Medisinske Senter (SMS) er bedriftshelsetjenestens legekontor fom. 01.10.2017 og vil levere medisinske tjenester (helsekontroll, offshoresertifisering, sjømannslisens etc.) til våre medlemsbedrifter.

 

TIMEBESTILLING:

 • Tlf.: 950 60 100
 • E-post: legetime@iqubes.no
 • Adresse: Sverdrupsgate 23, 4007 Stavanger

 

PARKERING

Kommer du kjørende til oss finner du parkering oppe på rampen på sjøsiden av bygget. Nedkjøring mellom oss og Elkjøp.

 

DET ER OGSÅ MULIG Å PARKERE I GATENE I NÆRHETEN AV SENTERET:

– Sverdrupsgate

– Seehusensgate

– Rosenberggata

– Borgermester Middelthons gate

 

UTFORDRINGER MED PARKERING

For tiden er det ulike byggeprosjekt som legger press på parkeringen i nærområdet. Vi anbefaler å parkere i parkeringsanlegget ved konserthuset, P-arketten. Dersom man betaler med kort, kan man betale for lengre tid enn hva man trenger, og så bruke same kort når man skal dra derfra. Da blir man kun belastet for den tiden man faktisk sto parkert. Spaserturen fra P-arketten til Stavanger Medisinske Senter tar bare noen minutter:

 

Aktuelt /

Psykiske lidelser – noen av hovedårsakene til sykefravær.

iQubeS Helse ønsker å gi den enkelte arbeidstaker et best mulig utgangspunkt for å bevare en god helse og oppdage tegn på sykdom så tidlig som mulig.  Med god helse mener vi både fysisk og psykisk helse. Ettersom vi vet at psykiske lidelser er noen av hovedårsakene til sykefravær, og rammer en stor del av befolkningen. Når det er sagt, har vi alle et ansvar, både som bedrift, arbeidstaker og medmennesker. 

Som din BHT-bedrift kan vi bidra med blant annet helseundersøkelser med fokus på arbeidsmiljø. Funn og videre behov vurderes av BHT i samarbeid med bedriften. Allerede på dette stadiet kan vi oppdage eventuelle faresignaler og iverksette tiltak for forebygging.  

Samtidig som vi vet at gode rutiner på sykefraværsoppfølging som alle er kjent med og som etterleves gir forutsigbarhet og trygghet i arbeidsmiljøet. Medarbeidere med psykiske plager har mange ressurser å tilføre arbeidslivet. For å redusere sykefravær og samtidig styrke arbeidsmiljøet er vi i iQubeS Helse en god støttespiller som kan veilede deg gjennom tilrettelegging og vurdering av funksjonsevner og støtteordninger.

Nyttig informasjon finner du her:

http://mag.idebanken.org/psykiskhelse/

Aktuelt /

Godt arbeidsmiljø – et fellesansvar.

Miljøet påvirker det arbeidet du utfører i din jobb. Et arbeidsmiljø er summen av alle faktorene som påvirker din arbeidsdag. Men, som arbeidstaker har du også et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø.  Nedenfor er en liste over hvordan du som arbeidstaker kan bidra til et bedre miljø i din bedrift. Denne listen er hentet fra nettsiden til arbeidstilsynet og kampanjen «Gode kolleger – en del av jobben» som ble gjennomført i 2011. Noe som fremdeles er aktuelt. Man kan aldri bli for god til å fremme et godt arbeidsmiljø.

Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø:

 1. Husk at ditt bidrag er viktig: Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Alle kan påvirke eget arbeidsmiljø. Du har både ansvar og mulighet for å bidra positivt til en god arbeidsdag for alle.
 2. Ta initiativ: Si fra til lederen din dersom det er noe i arbeidsmiljøet som ikke er bra. Ta initiativ og foreslå forbedringer dersom du synes det er behov for det.
 3. Bidra til god dialog: Snakk med leder og kolleger om det som er vanskelig. Slik kan dere sammen skape en åpen og god dialog, med takhøyde for å ta opp problemer.
 4. Del kunnskap: Del kunnskap, informasjon, tips og råd med kollegene dine.
 5. Ta deg tid: Ta deg tid til de rundt deg i hverdagen. God sosial støtte fra kolleger og leder gjør oss i stand til å takle større utfordringer og er en viktig buffer mot stress, overbelastning og sykdom.
 6. Bidra til en god tilbakemeldingskultur: Gi konstruktive tilbakemeldinger – og ta imot tilbakemeldinger på en konstruktiv måte. Alle kan bli bedre og tilbakemeldinger gir mulighet for læring og utvikling.
 7. Gi anerkjennelse: Alle trenger å bli sett og verdsatt for å trives på jobb. Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør.
 8. Følg felles kjøreregler: Følg de kjørereglene og rutinene dere har blitt enige om på arbeidsplassen din.
 9. Ta avstand fra mobbing: Ikke aksepter mobbing eller utfrysing. Ta kontakt med verneombudet hvis du er usikker på hva du bør gjøre.
 10. Vær inkluderende: Snakk pent om hverandre. Snakk med folk, ikke om folk. Den gode fellesskapsfølelsen -vi-følelsen, er et viktig kjennetegn på et sunt og godt arbeidsmiljø.
Aktuelt /

Raft BHT får nytt navn – iQubeS Helse

1. januar 2017 fikk Raft BHT nye eiere og nytt navn – iQubeS Helse.

Bedriftshelsetjenesten fortsetter som før på Raft Klinikken i Randabergveien 300 på Randaberg. Kundene kan benytte de samme fasilitetene som før med Raft Medisinsk og Raft Trening.

iQubeS leverer forretningssystem og tjenester for selskaper i alle størrelser i alle bransjer. Selskapet er lokalisert på Skagenkaien midt i Stavanger sentrum.

Vi gleder oss til videre samarbeid og ønsker alle et godt nytt år!

iqubes_helse_logo_fixed
Aktuelt /

VEILEDER I AKAN-MODELLEN

Denne åttende reviderte utgaven av Akans metodeperm har skiftet navn til «Veileder i Akan-modellen», heretter kalt Veilederen, og er revidert med tanke på leservennlighet og oppdatering av faglige metoder, kunnskap og begreper.

Veilederen gir en grundig beskrivelse av hvordan små og store virksomheter kan jobbe med forebygging og håndtering av rus- og spillproblematikk etter Akan-modellen. Innholdet bygger på erfaringer Akan kompetansesenter har tilegnet seg gjennom daglig dialog med bedrifter, og den forskning som er publisert om temaet både nasjonalt og internasjonalt.

 

Veileder i AKAN-modellen.pdf

Aktuelt /

Ny HMSK-rådgiver

Vi ønsker Tanja Lilleland velkommen som ny HMSK-rådgiver ved Raft BHT. Tanja er født og oppvokst i Haugesund. Hun tok bachelorgrad i KHMS-ingeniør ved høyskolen Stord/Haugesund, og var ferdig utdannet i 2013. Har arbeidet med konsulenttjenester som blant annet innebærer implementere løsninger i forbindelse med helse, miljø, sikkerhet og kvalitetsledelse, ISO-sertifisering, revisjoner, ledelsens gjennomgang og risikoanalyser. Hun har også utdannelse som personlig trener. Liker spesielt å jobbe med helseforebyggende arbeid i bedrifter.

image1
Aktuelt /

Ny veileder Ergonomi

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har utarbeidet en veileder om vurdering av risiko for muskel- og skjelettplager.

Den nye veilederen har fått navnet Kan ansatte få muskel- og skjelettplager av arbeidet – En veileder om vurdering av risiko. Veilederen er tilgjengelig på Arbeidstilsynets hjemmesider www.arbeidstilsynet.no/ergonomi. Se Verktøykasse for forebygging av muskel- og skjelettplager.

Veilederen er et bidrag til å heve standarden for hva som er godt nok og til å tydeliggjøre kravene til gjennomføring av en risikovurdering. På denne måten kan arbeidsgivere og fagpersoner enklere vurdere risikoen for at ansatte kan få muskel- og skjelettplager av arbeidet. Veilederen beskriver gjennomføringen av risikovurderingen «trinn for trinn», der planlegging, medvirkning, kompetanse, evaluering og dokumentasjon er viktige stikkord.

Formålet med veilederen er å bidra til at risikovurderinger gjennomføres på en systematisk måte og at de ulike fasene i risikovurderingen blir tilstrekkelig ivaretatt.

God lesning!